Jills föreläsningar blir digitala

Det annorlunda året 2020 kräver nya lösningar. Som komplement till socialt distanserade uppdragsföreläsningar erbjuder vi på Adaptis nu också öppna digitala föreläsningar via plattformen Boon. Det har aldrig varit lättare att lära sig mer om autism från personer som själva är autistiska!

Anmäl dig här!

Anmälan 

Du anmäler dig på Jills sida hos plattformen Boon: www.boon.tv/jillcfaulkner Där väljer du datum och betalar direkt på hemsidan. Det finns även möjlighet på sidan att köpa föreläsningarna i efterhand! Vill du hellre betala via faktura? Kontakta oss, så löser vi det.

 

Galenfestivalen 2020

Galenfestivalen blir digital!
Hjärnkoll Uppsala län har i flera år anordnat Galenfestivalen – en tillställning som hyllar annorlundaskap och genomsyras av Hjärnkolls ledord ”Psykiska olikheter – lika rättigheter”. Både Jill och Billie från Adaptis har varit med och planerat och genomfört flera av de tidigare Galenfestivalerna.

Nytt för i år är att den blir digital och Hjärnkoll har utlyst en tävling där de tre bästa förslagen vinner ett pris. Klicka på länken för att läsa mer och delta i tävlingen, den håller på till 24 juli.

Galenfestivalen 2020

Rättpsyk fokusgrupp

Känner du någon som vårdas eller har vårdats inom rättspsyk?

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett nytt Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin. Klicka på länken för mer info.

https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/inflytande-i-rattspsykiatrin/