Kostnadsfri föreläsning om tjejer med NPF

Bild på Region Uppsalas hemsida

Att vara tjej med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, hur skiljer det sig från att vara kille med samma diagnos? Flickor får ofta diagnos senare än vad pojkar får och ibland missas de helt. Jill och Billie, båda med egna NPF-diagnoser, berättar om varför NPF är svårare att upptäcka hos tjejer och vilka konsekvenser detta kan innebära.

Alla intresserade är välkomna att delta!

Digital sändning
Föreläsningen kommer även att live-sändas via Facebook-sidan Uppleva & göra i Östhammars kommun.