Föreläsningsteman

Här är de föreläsningar vi erbjuder. Samtliga föreläsningar täcker mer eller mindre ingående grunden i autism. De går självklart också att anpassa efter dina önskemål. Kontakta oss om du har andra idéer.

NPF

Riskfyllda superkrafter

Autism och arbetsliv

Neurodiversity

Varför alla inte ska dricka kaffe ihop

Bemötande

Undvik att smittas av den andras oro. Se till att smitta den andra med ditt lugn

Tjej med NPF

Autism och ADHD—riskfyllda superkrafter

Närhet utan gränser

En historia om autism och intimitet

Familjeperspektiv

Autism och syskonskap

Annorlundaskap

Vår superkraft!

Autismspektrum

Livet med en annorlunda hjärna