Spektra

bild på butiken

 

Spektra är ett arbetsintegrerande socialt företag som drivs av Adaptis Ekonomisk Förening. Vi arbetar med att ta fram second-hand, upcycling och hantverk. Vi jobbar också med att ta fram produkter som på olika sätt underlättar vardagen för individer med NPF, dvs neuropsykiatriska funktionsvariationer. Eftersom alla vi som arbetar i Spektra själva har NPF-diagnoser, vet vi vilka material som kan accepteras och vilka funktioner som är viktiga. Våra alster säljs i vår butik, vid auktioner och på marknader.

Vi arbetar som ett familjeföretag varför omtanken och tryggheten tillgodoses på bästa sätt.

Vi tar främst emot individer med NPF, i arbetsträning och praktik. Med våra egna erfarenheter kan vi ge rätt stöd till individen att ta vara på sina resurser.

 

Besök oss på butikspektra.se