Utbildningar

Vi på Adaptis har jobbat med att utbilda människor inom autism sedan 2013. Vi utgår från inifrånperspektivet och kraften av den egna upplevelsen. Förutom egen livserfarenhet och närmare ett årtionde av att utbilda andra, samlar vi dessutom erfarenheter från vårt stora nätverk av andra med funktionsvariationer. Vi erbjuder utbildningar och handledning inom dessa områden:

  • Autism - grundkunskap och fördjupning
  • NPF - grundkunskap om autism, ADHD och fler variationer
  • Målgruppsstärkning, empowerment som ett sätt att låta NPF vara en styrka
  • NPF hos tjejer - olikheter och utmaningar
  • Familjeperspektiv, syskon- och föräldraskap
  • Lågaffektivt bemötande
  • Socialt företag - en fungerande arbetsplats ur ett chefsperspektiv

Forma er utbildning efter behov

Vi kan skapa en hel- eller halvdag av kursmaterial och har ett stort nätverk där även kompletterande kompetens inom andra områden finns. Vi kan hålla en utbildning som passar precis det ni behöver.

Hör av er, så planerar vi tillsammans. Vi anpassar oss efter er!